Historie

Onze historie ligt in de middeleeuwen; toen waar Vrouwenparochie en het Bildt zich nu bevinden de monding van de Middelzee zich bevond. Deze middeleeuwse zeearm vormde de scheiding tussen Westergo en Oostergo. Rond 1100 werd de verbinding tussen de Marne en de Middelzee bij Bolsward verbroken. Hierdoor begon de dichtslibbing van de Middelzee te versnellen. Voor 1200 was het zuidelijke deel al dichtgeslibd. Ook het ontstaan van de Zuiderzee bevorderde de dichtslibbing. Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelzee tot aan Het Bildt dicht.

Vrouwenparochie ligt dus in het oude Middelzeegebied en bevind zich dan ook op opgeslibd land. Sauna de Wadden heeft een eigen bron van waaruit diep uit de grond ons zoute bronwater komt afkomstig van waar vroeger de oude Middelzee zich bevond. Lees hier meer over ons zoute kuurwater:

© 2018:Sauna de Wadden Ontworpen door LeadLine